Blogger i forum raje iz Houstona!

Thursday, June 01, 2006

Novi Dokazi o Postojanju Piramide

Tim stručnjaka Fondacije Arheološki park: Bosanska piramida Sunca došao je do novih materijalnih dokaza koji potvrđuju hipotezu o postojanju kompleksa piramida u Visočkoj dolini. Naime, u podnožju uzvišenja Plješevica-Bosanska piramida Mjeseca, na dubini od 40 do 80 cm, pronađene su ploče reljefaste površine. Njihov položaj je za 15 stupnjeva veći od pravca sjevera, ka zapadu.
Na obje ploče, vidljivo je vezivno tkivo, debljine jedan milimetar.
Donja ploča je od uglačanog kamena debljine 10-15 cm a na njoj je postavljen isti kamen u ploči do dva cm, obrađen rukom.
Kamen je prekriven mekanim pješčarom u gotovo istim oblicima kao položene ploče.
Prema mišljenju egipatskog geologa Alija Abdulaha Berekata, ovo je najvredniji dokaz o postojanju piramida

0 Comments:

Post a Comment

<< Home