Blogger i forum raje iz Houstona!

Sunday, February 05, 2006

Na Danasnji Dan Su Se Desile Markale


5. februar 1994.
68 mrtvih i 142 ranjena civila

Ubijeni su Senad Arnautoviæ, Ibrahim Babiæ, Mehmed Baruèija, Æamil Begiæ, Emir Begoviæ, Vahida Bešiæ, Gordana Bogdanoviæ, Vaskrsije Bojinoviæ, Muhamed Borovina, Faruk Brkaniæ, Sakib Bulbul, Jelena Èavriz, Almasa Èehajiæ, Zlatko Èosiæ, Alija Èukojeviæ, Verica Æilimdžiæ, Smilja Deliæ, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazliæ, Vejsil Ferhatbegoviæ, Dževdet Fetahoviæ, Muhamed Fetahoviæ, Ahmed Foèo, Majda Ganoviæ, Isma Giboviæ, Rasema Hasanoviæ, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imaniæ, Rasema Jažiæ, Razija Junuzoviæ, Hasija Karavdiæ, Mladen Klaèar, Marija Kneževiæ, Selma Kovaè, Ibro Krajèin, Sejda Kuniæ, Jozo Kvesiæ, Numo Lakaèa, Ruža Maloviæ, Jadranka Miniæ, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oruèeviæ, Seid Prozorac, Smajo Rahiæ, Igor Rehar, Sabit Rizvo, Zahida Sablja, Nedžad Salihoviæ, Hajrija Smajiæ, Emina Srnja, Džemo Subašiæ, Šaæir Suljeviæ, Hasib Šabanoviæ, Ahmed Šehbajraktareviæ, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakiæ, Pašaga Tihiæ, Munib Torlakoviæ, Ruždija Trbiæ, Džemil Zeèiæ, Muhamed Zuboviæ, Senad Žuniæ i Safer Musiæ

Komentar nije potreban. Pocivaoci masakra su poznati, a vodze tih pocivaoca su i dan danas na slobodi skrivajuci se u planinama istocne hercegovine, crne gore i srbije.

Da se nikad nezaboravi!

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Nijedan komentar ne moze vratiti zrtve Markala,Tuzle,Srebrenice i cele Bosne, ali osecam potrebu da kazem da mi je zao i stid sto pripadam narodu koji je pocinio ta zverstva.

8:17 AM

 

Post a Comment

<< Home