Blogger i forum raje iz Houstona!

Sunday, September 18, 2005

Budite Ono Sto Jeste"Ličite na narod iz koga potječete. Potrudite se da ličite na taj narod. Taj narod nešto voli, a nešto ne voli. Volite ono što on voli, ne volite ono što on ne voli, pa ćete ličiti na taj narod. Taj narod je hrabar. Taj narod je pametan. Ne treba vas biti sramota da ličite na taj narod, pa makar dijelili s njime, možda, i neke mahane. Jer, nije naš narod savršen, jer nema savršenog. Ali ne treba bježati od toga. Ličite na taj narod."

Rekao je uvazeni pjesnik.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a visual basic 6 0 site. It pretty much covers visual basic 6 0 related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

10:50 AM

 
Anonymous Anonymous said...

gdje tu ima mjesta da budes individualac?

5:57 PM

 

Post a Comment

<< Home